क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने( PMKISAN)अंतर्गत चौदाव्या हप्त्यातील देय लाभाचे माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते वितरण प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 25/07/2023 0.20 PDF
2 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने( PMKISAN)अंतर्गत चौदाव्या हप्त्यातील देय लाभाचे माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते वितरण प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 25/07/2023 0.20 PDF
3 पीक विमा योजना PMFBY वाय खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ करिता शासन निर्णय प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 19/07/2023 6.27 PDF
4 रब्बी हंगाम 2022-23 क्रॉप कॅलेंडर प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 19/01/2023 4.81 PDF
5 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२१ व रब्बी २०२१-२२ मधील शासन निर्णयाची जिल्हानिहाय पिकनिहाय अधिसुचना प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 02/12/2022 1.34 PDF
123