क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.15.07.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 16/07/2024 0.07 PDF
2 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.15.07.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 16/07/2024 0.36 PDF
3 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.15.07.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 16/07/2024 0.06 PDF
4 1.राज्यस्तरीय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.15.07.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 16/07/2024 0.27 PDF
5 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.08.07.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 09/07/2024 0.07 PDF
12345678910...