क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.24.11.2023 अखेरचा (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 28/11/2023 0.05 PDF
2 1.राज्यस्तरीय पिक परिस्थिती व पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.24.11.2023 अखेरचा (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 28/11/2023 0.35 PDF
3 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.24.11.2023 अखेरचा (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 28/11/2023 0.25 PDF
4 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.24.11.2023 अखेरचा (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 28/11/2023 0.06 PDF
5 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.16.11.2023 अखेरचा (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 21/11/2023 0.05 PDF
12345