क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.27.01.2023 अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 31/01/2023 0.06 PDF
2 1.राज्यस्तरीय पिक परिस्थिती व पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.27.01.2023 अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 31/01/2023 0.28 PDF
3 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.27.01.2023 अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 31/01/2023 0.07 PDF
4 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.27.01.2023 अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 31/01/2023 0.26 PDF
5 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.20.01.2023 अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 24/01/2023 0.07 PDF
12345678910...