क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 विकेल ते पिकेल बाबत माहिती विकेल ते पिकेल 01/01/2022 0.11 PDF
2 विकेल ते पिकेल शा.नि विकेल ते पिकेल 01/01/2022 2.28 PDF
3 संत सावता माळी रयत बाजार अभियान शा.नि. विकेल ते पिकेल 01/01/2022 1.99 PDF