क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 शीतचेंबर सहित फिरते विक्री केंद्राचे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. निविदा 28/07/2023 0.18 PDF
2 प्रयोगशाळेत लागणारे रसायने खरेदी दरपत्रक नोटीस निविदा 26/07/2023 5.27 PDF
3 संरक्षित शेती घटका अंतर्गत उत्पादक कंपन्याची नोदणी जाहीरात २०२३-२४ निविदा 18/07/2023 2.50 PDF
4 प्रयोगशाळेत प्राप्त होणारे खत नमुने विश्लेषण कामकाजत आवश्यक असणारे सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स (maintenance) व क्लाऊड होस्टिंग (Cloud Hosting) सेवा उपलब्ध करून घेणे बाबतचे खरेदी दरपत्रक नोटीस निविदा 10/07/2023 0.75 PDF
5 स्वारस्य प्रस्ताव (EOI) सुचना वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था नागपूर निविदा 16/05/2023 0.99 PDF
12