क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 स्वारस्य प्रस्ताव (EOI) सुचना वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था नागपूर निविदा 16/05/2023 0.99 PDF
2 हरितगृह / शेडनेटगृह / केबल ॲण्ड पोस्ट शेडनेटगृह उभारणी करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांचे नूतनीकरण व राज्यस्तरीय नोंदणीबाबत.... निविदा 18/11/2022 10.23 PDF