क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 प्रयोगशाळेतील उपकरणांचे कॅलीब्रेशन सेवा खरेदी दरपत्रक नोटीस निविदा 13/02/2024 3.64 PDF
2 सन 2022-23 करिता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान संरक्षित शेती घटकांतर्गत हरितगृह, शेडनेटगृह, या घटकांची उभारणी करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांच्या राज्यस्तरीय नोंदणी व नुतनीकरणाबाबत निविदा 02/02/2024 6.60 PDF
3 शीतचेंबर सहित फिरते विक्री केंद्राचे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. निविदा 28/07/2023 0.18 PDF
4 प्रयोगशाळेत लागणारे रसायने खरेदी दरपत्रक नोटीस निविदा 26/07/2023 5.27 PDF
5 संरक्षित शेती घटका अंतर्गत उत्पादक कंपन्याची नोदणी जाहीरात २०२३-२४ निविदा 18/07/2023 2.50 PDF
12