क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 NBS Notification 2022-23 द्रव्याधारित अनुदान 27/04/2022 1.20 PDF
2 Subsidy द्रव्याधारित अनुदान 13/10/2021 1.43 PDF
3 NBS Notification 2021-22 द्रव्याधारित अनुदान 20/05/2021 1.28 PDF
4 NBS 2020-21 notification द्रव्याधारित अनुदान 03/04/2020 1.10 PDF
5 NBS 2018-19 द्रव्याधारित अनुदान 16/04/2018 1.21 PDF
12