क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 राळा - राजगिरा- वरई पौष्टिक तृणधान्य निहाय पौष्टिक मूल्य 14/12/2022 2.64 PDF
2 लघु तृणधान्य पिके पौष्टिक तृणधान्य निहाय पौष्टिक मूल्य 14/12/2022 2.35 PDF
3 बाजरी पौष्टिक तृणधान्य निहाय पौष्टिक मूल्य 14/12/2022 6.39 PDF
4 ज्वारी पौष्टिक तृणधान्य निहाय पौष्टिक मूल्य 14/12/2022 2.37 PDF
5 नाचणी-ज्वारी-बाजरी पौष्टिक तृणधान्य निहाय पौष्टिक मूल्य 14/12/2022 5.51 PDF
12