क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 केचे_मांगडे_आप्रयो_आदेश_रद्द_9_11_22 कर्मचारी कल्याण 28/11/2022 1.34 PDF
2 आ.प्र.यो आदेश लांडगे आणि शिंदे कर्मचारी कल्याण 13/10/2022 2.32 PDF
3 आदेश_आ.प्र.यो. श्री. विश्वासराव संजय सखाराम कर्मचारी कल्याण 29/08/2022 1.58 PDF
4 आदेश आ.प्र.यो. श्री. अरविंद सतवाजी जाधव कर्मचारी कल्याण 29/08/2022 1.71 PDF
5 आदेश.आ.प्र.यो. तोडकर Order कर्मचारी कल्याण 26/08/2022 1.59 PDF
12