क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 श्री.अशोक लक्ष्मण मोरे यांना आप्रयो चा दुसरा लाभ मंजूर कर्मचारी कल्याण 28/11/2023 0.34 PDF
2 विभागीय लेखा परीक्षा २०२३ (तिसरी) चे निकालपत्रक कर्मचारी कल्याण 21/11/2023 11.19 PDF
3 कर्मचारी कल्याण कक्ष श्री.बालाजी किरवले यांना आप्रयो चा दुसरा लाभ मंजूर केल्याबाबतचे आदेश. कर्मचारी कल्याण 27/10/2023 2.22 PDF
4 कर्मचारी कल्याण कक्ष श्री. प्रमोद सावंत यांना आप्रयो चा दुसरा लाभ मंजूर केल्याबाबतचे आदेश. कर्मचारी कल्याण 27/10/2023 1.88 PDF
5 कर्मचारी कल्याण कक्ष -सन २०१३ मध्ये नियुक्त गट अ (कृषी उपसंचालक) संवर्गातील अधिका-यांना सुसेआप्र योजनेचा पहिला लाभ अनुज्ञेय केल्याबाबतचे आदेश कर्मचारी कल्याण 13/10/2023 1.91 PDF
123456