क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 APY Meet 10.02.2023 Order_3-3-23 कर्मचारी कल्याण 13/03/2023 5.39 PDF
2 आप्रयो आदेश पोपट नवले कर्मचारी कल्याण 13/03/2023 1.86 PDF
3 APY Meet 03.02.2023 Order_3-3-23 कर्मचारी कल्याण 13/03/2023 0.43 PDF
4 आप्रयो आदेश आनंद कांबळे_ ३-३-२३ कर्मचारी कल्याण 13/03/2023 1.90 PDF
5 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना कर्मचारी कल्याण 16/02/2023 2.30 PDF
123