क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल. महावेध 18/07/2023 0.89 PDF
2 महावेध प्रणालीतील आकडेवारीचा वापर करणेबाबत-शासन पत्र महावेध 22/06/2020 0.30 PDF
3 महावेध प्रकल्प-शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०१७ महावेध 08/09/2018 3.10 PDF
4 राज्यात AWS उभारणीकरीता जागा निश्चित करणेबाबत शासन पत्र महावेध 30/08/2012 0.09 PDF