क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 Fertilizer Dealer Registration checklist खते सर्वसाधारण माहिती 27/10/2022 0.74 PDF
2 खतांचे पुरवठा व विक्री तपशील खते सर्वसाधारण माहिती 27/10/2022 0.99 PDF
3 नत्र स्फुरद पालाश प्रमाण खते सर्वसाधारण माहिती 27/10/2022 0.26 PDF
4 Fertilizer Manufacturer registration check list खते सर्वसाधारण माहिती 27/10/2022 1.20 PDF