क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 मासिक संनियंत्रण अहवाल January to March 2024 बाजारभाव 28/11/2023 0.57 PDF
2 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 26/11/2023 बाजारभाव 28/11/2023 1.15 PDF
3 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 24 /11/2023 बाजारभाव 28/11/2023 1.26 PDF
4 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 10/11/2023 बाजारभाव 21/11/2023 1.26 PDF
5 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 19/11/2023 बाजारभाव 21/11/2023 1.26 PDF
12345678910...