क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 साप्ताहिक_किंमत_सनियंत्रण_अहवाल _15_१_२०२३_Marathi बाजारभाव 18/01/2023 0.95 PDF
2 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 15/01/2023 बाजारभाव 18/01/2023 0.39 PDF
3 2_साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 01/01/2023 बाजारभाव 04/01/2023 0.69 PDF
4 1_साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 01/01/2023 बाजारभाव 04/01/2023 1.00 PDF
5 साप्ताहिक_किंमत_सनियंत्रण_अहवाल_26_12_2022_Marathi बाजारभाव 27/12/2022 1.11 PDF
123