क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल ०४ / ०६ /२०२३ बाजारभाव 05/06/2023 1.24 PDF
2 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल ०४ /०६ /२०२३ बाजारभाव 05/06/2023 1.24 PDF
3 मासिक किंमत संनियंत्रण अहवाल ३१/०५/२०२३ बाजारभाव 31/05/2023 0.74 PDF
4 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल २१ /०५ /२०२३ बाजारभाव 23/05/2023 1.18 PDF
5 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल २१ / ०५ /२०२३ बाजारभाव 23/05/2023 1.45 PDF
123456789