क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 शेतकरी मासिक मार्च २०२४ शेतीउपयोगी पुस्तिका 20/03/2024 3.42 PDF
2 शेतकरी मासिक फेब्रुवारी २०२४ शेतीउपयोगी पुस्तिका 11/03/2024 3.89 PDF
3 शेतकरी मासिक जानेवारी २०२४ शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/02/2024 13.34 PDF
4 शेतकरी मासिक नोव्हेंबर- डिसेंबर 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/02/2024 6.08 PDF
5 शेतकरी मासिक फेब्रुवारी 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 03/11/2023 8.78 PDF
12345678910