क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 शेतकरी मासिक फेब्रुवारी 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 03/11/2023 8.78 PDF
2 शेतकरी मासिक ऑगस्ट 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 30/10/2023 3.73 PDF
3 शेतकरी मासिक जुन 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 30/10/2023 3.90 PDF
4 शेतकरी मासिक मार्च 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 30/10/2023 3.21 PDF
5 शेतकरी मासिक ऑक्टोबर 2023 शेतीउपयोगी पुस्तिका 30/10/2023 3.42 PDF
123456789