क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कोकण विभाग ठाणे कृषी सेवक तात्पुरती निवड यादी आणि तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 2023-24 परिक्षेचा निकाल 03/04/2024 0.63 PDF
2 कोकण विभाग ठाणे कृषी सेवक भरणेसाठी तात्पुरती अंतरीम निवड सुची 2024 परिक्षेचा निकाल 16/03/2024 12.96 PDF
3 पुणे विभाग कृषी सेवक तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी 2024 परिक्षेचा निकाल 15/03/2024 0.47 PDF
4 अमरावती विभाग कृषी सेवक भरणेसाठी तात्पुरती अंतरीम निवड सुची 2024 परिक्षेचा निकाल 15/03/2024 2.62 PDF
5 नागपूर विभाग कृषी सेवक तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी 2024 परिक्षेचा निकाल 15/03/2024 9.22 PDF
12345678910...