क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 मकृसे गट-अ संचालक संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ बदलीपात्र अधिकारी बदलीस पात्र 22/05/2024 0.05 PDF
2 कृषी अधिकारी जिल्हा परिषद गट-ब (क) राजपत्रीत बदलीस पात्र 21/05/2024 0.89 PDF
3 पुणे विभागाची माहे में २०२४ सहा. अधिक्षक / लिपीक/अनुरेखक/ वाहनचालक बदलीपात्र यादी बदलीस पात्र 15/05/2024 0.51 PDF
4 बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वर्ग ३ संवर्ग निहाय यादी कोकण विभाग ठाणे बदलीस पात्र 15/05/2024 4.67 PDF
5 महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषि अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 20२४ बदलीस पात्र 11/05/2024 1.25 PDF
12345678910...