क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 पुणे विभागातील कृषि सहाय्यक संवर्गाची ०१.०१.२०२४ अंतरिम सेवा जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 16/04/2024 7.13 PDF
2 लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2024 स्थित तात्पुरती व अंतिम ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत ज्येष्ठता सूची 28/03/2024 2.12 PDF
3 नाशिक विभागाची दि.०१/०१/२०२४ स्थित सहय्यक अधिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 14/03/2024 4.86 PDF
4 नाशिक विभागाची दि.०१/०१/२०२४ स्थित वरिष्ठ लिपीक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 14/03/2024 6.83 PDF
5 पुणे विभागाची दि.०१/०१/२०२४ स्थित वरिष्ठ लिपीक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 04/03/2024 3.54 PDF
12345678910...