क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 मकृसे गट-ब(क) संवर्गाची यादी ०१-०१-२०२३ जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 03/05/2023 1.08 PDF
2 पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२३ स्थित अंतरिम जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 27/03/2023 5.62 PDF
3 विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती ज्येष्ठता सूची 13/03/2023 1.30 PDF
4 दि.01/01/2023 स्थित सहाय्यक अधिक्षक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 1.61 PDF
5 दि.01/01/2023 स्थित अनुरेखक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 1.52 PDF
123456