क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 ०१-०१-२३ तात्पुरती जेष्ठता सूची कृषी पर्यवेक्षक छत्रपती संभाजी नगर विभाग ज्येष्ठता सूची 01/11/2023 6.26 PDF
2 ०१-०१-२२ सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची कृषी पर्यवेक्षक छत्रपती संभाजी नगर विभाग ज्येष्ठता सूची 23/10/2023 2.72 PDF
3 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) दि.०१/०१/२०२३ स्थित अंतिम ज्ये.सुची ज्येष्ठता सूची 04/10/2023 0.91 PDF
4 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) दि.०१/०१/२०२३ स्थित अंतिम ज्ये.सुची ज्येष्ठता सूची 04/10/2023 0.72 PDF
5 जेष्ठता सूची अंतिम 2022 औरंगाबाद विभाग कृषी पर्यवेक्षक ज्येष्ठता सूची 31/08/2023 2.75 PDF
123456789