क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 पुणे विभागातील सहा.अधिक्षक संवर्गातील दि.01/01/2023 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 02/02/2023 1.74 PDF
2 पुणे विभागातील वाहनचालक संवर्गातील दि.01/01/2023 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 02/02/2023 1.16 PDF
3 पुणे विभागातील अनुरेखक संवर्गातील दि.01/01/2023 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 02/02/2023 1.64 PDF
4 पुणे विभागातील लिपीक संवर्गातील दि.01/01/2023 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 02/02/2023 2.36 PDF
5 पुणे विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील दि.01/01/2023 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 02/02/2023 2.48 PDF
1234