मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 DBT वितरण प्रक्रिया GR 2018 DBT वितरण प्रक्रिया GR PDF
2 MahaDBT Gr 2020 MahaDBT Gr PDF
3 अतिरिक्त यादी ट्रॅक्टर्स २० जून २०२२ 2022 अतिरिक्त यादी ट्रॅक्टर्स २० जून २०२२ PDF
4 अतिरिक्त सूची ऑफ कॉम्बाइन हार्वेस्टर २० जून २०२२ 2022 अतिरिक्त सूची ऑफ कॉम्बाइन हार्वेस्टर २० जून २०२२ PDF
5 Updated List of CH SH 061022 2022 कृषि उपसंचालक ,कोरडवाहू शेती अभियान,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११५४०/०२०-२५५१२८२४ Email :drylandmission@gmail.com PDF
6 Updated List of PT 061022 2022 कृषि उपसंचालक ,कोरडवाहू शेती अभियान,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११५४०/०२०-२५५१२८२४ Email :drylandmission@gmail.com PDF
7 updated list of tested tractor, power tiller, harvesters 2022 कृषि उपसंचालक ,कोरडवाहू शेती अभियान,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११५४०/०२०-२५५१२८२४ Email :drylandmission@gmail.com PDF
8 Updated List of Tractors 2022 कृषि उपसंचालक ,कोरडवाहू शेती अभियान,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११५४०/०२०-२५५१२८२४ Email :drylandmission@gmail.com PDF
9 पॉवर टिलरची अतिरिक्त यादी 20June2022 2022 कृषि उपसंचालक ,कोरडवाहू शेती अभियान,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११५४०/०२०-२५५१२८२४ Email :drylandmission@gmail.com PDF
10 कृषी यंत्रे आणि अवजारे यांचे नोंदणीकृत उत्पादक 2022 2022 कृषी यंत्रे आणि अवजारे यांचे नोंदणीकृत उत्पादक 2022 PDF
11 महाडीबीटी जीआर 2018 महाडीबीटी जीआर PDF