शेतकऱ्यांची Resource बँक

  • जिल्हानिहाय -आधुनिक नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान अवलंबिलेल्या शेतकऱ्यांची यादी -Click here
  • अकोला
  • अमरावती
  • बीड
  • वाशिम