क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 विविध कृषी पुरस्कारांच्या संख्या तसेच पुरस्कारांच्या रक्कम बाबत शासन निर्णय २०२४ शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 18/04/2024 0.14 PDF
2 कृषिरत्न शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.08 PDF
3 सेवारत्न शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.09 PDF
4 शेतीमित्र शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.11 PDF
5 सेंद्रिय शेती शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.10 PDF
123