क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 भुमी उपयोग वर्गीकरण माहिती - 2021-22 आकडेवारी 09/02/2024 0.07 PDF
2 भुमी उपयोग वर्गीकरण माहिती - 2022-23 आकडेवारी 09/02/2024 0.04 PDF