क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 राज्यस्तरीय सुसेआप्रयो समितीच्या दि. 12/10/2023 रोजी झालेल्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करण्याबाबतचे श्री हिरवे धनंजय एकनाथ, गावडे भाऊसो विठ्ठल केल्याबाबतचे आदेश कर्मचारी कल्याण 31/05/2024 1.60 PDF
2 राज्यस्तरीय सुसेआप्रयो समितीच्या दि. 18/05/2024 रोजी झालेल्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करण्याबाबतचे श्री प्रशांत संभाजीराव पवार यांचे आदेश कर्मचारी कल्याण 31/05/2024 1.85 PDF
3 कर्मचारी कल्याण कक्ष – आप्रयो समिती बैठक दि. 18/05/2024 मध्ये श्रीम. ठाकूर, तंअ यांना आप्रयो चा पहिला लाभ मंजूर केल्याबाबतचे आदेश . कर्मचारी कल्याण 22/05/2024 1.73 PDF
4 कर्मचारी कल्याण कक्ष – दि.18/05/2024 रोजीच्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करण्याबाबतचे 07 अधिका-यांचे आदेश कर्मचारी कल्याण 22/05/2024 3.15 PDF
5 कर्मचारी कल्याण कक्ष दि.०१/०२/२०२४ रोजीच्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला/दुसरा /तिसरा लाभ मंजूर करण्याबाबतचे १६ अधिका-यांचे आदेश कर्मचारी कल्याण 06/02/2024 0.52 PDF
12345678