क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 23/06/2023 0.07 PDF
2 D_and_R_final कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 29/11/2022 1.71 PDF