क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 पिक_कापणी_प्रयोगामध्ये_सुसूत्रता_आणण्यासाठी_मार्गदर्शक_सूचना सर्व साधारण माहिती 02/12/2022 0.54 PDF
2 CROP_CUTTING_EXPERIMENT_GOVERNMENT_RESOLUTIONDT_23_RD_aUG_1975 सर्व साधारण माहिती 02/12/2022 2.44 PDF
3 पिक_पैसेवारी_पद्धतीबाबत_सर्वसमावेशक_शासननिर्णय सर्व साधारण माहिती 02/12/2022 0.22 PDF