क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 तज्ञ प्रशिक्षक यादी पिक तूर कृषी विषयक प्रशिक्षण 11/10/2022 0.17 PDF
2 तज्ञ प्रशिक्षक यादी पिक ज्वारी कृषी विषयक प्रशिक्षण 11/10/2022 0.09 PDF
3 तज्ञ प्रशिक्षक यादी पिक भात कृषी विषयक प्रशिक्षण 11/10/2022 0.35 PDF
4 तज्ञ प्रशिक्षक यादी पिक कपाशी कृषी विषयक प्रशिक्षण 11/10/2022 0.27 PDF
5 तज्ञ प्रशिक्षक यादी पिक पेरू कृषी विषयक प्रशिक्षण 11/10/2022 0.09 PDF
123