विष तिव्रता चिन्हे

कीटकनाशके विष तीव्रता

तपशील Isosceles Triangle: POISON

 

 

त्रिकोणाचा रंग

लाल

पिवळा

निळा

हिरवा

विष तीव्रता

अतितीव्र  विषारी

तीव्र  विषारी

मध्यम  विषारी

कमी विषारी

LD 50 मूल्य (मिग्र/किलो)

 ५०

५०-५००

५०१-५०००

५०००

सूचना

लहान मुलांपासून दूर ठेवा

लहान मुलांपासून दूर ठेवा

लहान मुलांपासून दूर ठेवा