बदलीस पात्र

कृषि आयुक्तालयातील गट-क मधील बदली पात्र यादी- सन २०२०

अधीक्षक कृषी अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र अधिकार्यांची यादी २०२०

राज्यस्तरीय अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी २०२०

पुणे संभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची सन-२०२० ची बदलीपात्र यादी

पुणे संभागातील सन २०२० सहाय्यक अधीक्षक व लिपिक अनुरेखक व वाहनचालक बदलीपात्र यादी

पुणे संवर्गातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची सन २०२० बदलीपात्र यादी

बदलीपात्र यादी २०२० वि.क. स.स औरंगाबाद

वर्ग ३ मधील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती यादी कोल्हापूर विभाग सन 2020

कृषी सहाय्यक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

कृषी पर्यवेक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

अनुरेखक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

वाहनचालक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक