क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 पुणे विभागातील कृषि पर्यवेक्षक दिव्यांग संवर्गाची दि०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ज्येष्ठता सूची 11/06/2024 0.10 PDF
2 पुणे विभागातील कृषि सहाय्यक संवर्गाची दि०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ज्येष्ठता सूची 11/06/2024 9.43 PDF
3 पुणे विभागातील कृषि पर्यवक्षक संवर्गाची दि०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ज्येष्ठता सूची 11/06/2024 1.54 PDF
4 छ.संभाजीनगर विभाग - कृषी पर्यवेक्षक अंतरीम जेष्ठता सुची ०१/०१/२०२४ ज्येष्ठता सूची 06/06/2024 4.24 PDF
5 पुणे विभागातील कृषि सहाय्यक संवर्गाची ०१.०१.२०२४ अंतरिम सेवा जेष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 16/04/2024 7.13 PDF
12345678910...