क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणेसाठी विकल्प मागविणे बाबत पदोन्नती 11/01/2024 1.41 PDF
2 प्रेरणा प्रकल्प शेतकरी समुपदेशन आरोग्य सेवा कार्यक्रम संक्षिप्त टिपणी पदोन्नती 18/07/2023 1.01 PDF
3 प्रेरणा प्रकल्प शेतकरी समुपदेशन आरोग्य सेवा कार्यक्रम संक्षिप्त टिपणी पदोन्नती 18/07/2023 1.01 PDF
4 14-08-15 पदोन्नती पदोन्नती 27/07/2015 0.91 PDF